Výroba chytré chemie
Vzdělání - výzkum - inovace

Poola

Chemické unikáty

Čistič hliníkových lamelových výměníků ALUMEL

Hliníkové lamely ve výměnících vzduchu se zalepují mastným prachem, například v potravinářských provozech. Hliník/dural je ale běžnými alkalickými i kyselými čističi korodován a proto nejdou běžné čističe použít. ALUMEL obsahuje silný inhibitor koroze, mastný hliník/dural vyčistí, ale nenaruší. ALUMEL lze úspěšně používat i při čištění hliníkových/duralových dílů v průmyslu a řemesle.

Odstraňovač PVC fólií PVC-STRIP

Reklamní fólie na autech časem sluncem degradují a nedají se sloupnout, protože se lámou. Vyvinuli jsme čistič, který fólii nabobtná a zkrabatí. Potom se fólie seškrábne plastovou škrabkou. Nepoškozuje kovy, sklo, PE a kvalitní autolaky. Poškozuje některé plasty, potisky, nátěry a lepidla. Odolnost povrchů předem vyzkoušejte a dodržujte technologické pokyny v technickém listu. Pouze pro profesionální použití.

Ukázka zkrabatělé PVC fólie na autolaku po nasáknutí kapalinou PVC-STRIP.

Čistič obráběcích hliníkových nástrojů ALUCLEAN

Při obrábění dřeva se nástroje postupně zalepují pryskyřicí. Na NC strojích se často používají hliníkové nebo duralové nástroje kvůli snížení hmotnosti. Ale hliník ani dural nelze čistit obvyklými alkalickými čističi kvůli korozi. ALUCLEAN pryskyřici rozpouští, ale hliník nepoškozuje. ALUCLEAN lze samozřejmě používat i na ocelové nástroje.

Koncentrovaný čistič topných okruhů s hliníkovými prvky ALUNEW

ALUNEW byl původně vyvinut pro čištění topných okruhů. Výborně ale funguje i pro odrezení železných předmětů při renovacích nebo při restaurování. ALUNEW umí vyčistit i mnohé historické mince, zkorodovaný hliník nebo třeba hliníkovou lopatu od ztvrdlého betonu – viz foto.

Topné okruhy se obvykle čistí kyselými čističi. Moderní kotle mají hliníkové výměníky. Hliník je ale kyselými čističi korodován a proto nejdou kyselé čističe použít. ALUNEW je pH neutrální, okruhy vyčistí od rzi i vodního kamene a nepoškodí hliník. Postup: Do topného okruhu se přidá 2,5 - 5% čističe ALUNEW a nechá se zde 6 – 24 hodin za provozu působit. Potom se okruh vypustí, vypláchne a naplní se novou náplní. Rozpouštěním vodního kamene a rzi hodnota pH pomalu stoupá a kapacita čističe se postupně vyčerpává. U velmi zanesených nebo zkorodovaných systémů může být nutné použít 10% roztok ALUNEW nebo čištění opakovat.

Pro odrezení železných předmětů při renovacích nebo při restaurování se používá koncentrace ALUNEW 5 – 10%. Předměty se do roztoku ALUNEW ponoří. Slabá vrstva koroze se rozpustí asi za 1 hodinu, silnější vrstvy za 6 – 12 hodin. Rzí prolezlé archeologické nálezy potřebují dobu působení až 3 dny. Pro hliníkové předměty a mince se obvykle používá doba působení 6 – 24 hodin. Po odrezení je vhodné předměty umýt vodou a kartáčem, vysušit a vyleštit.

ALUNEW není klasifikován jako nebezpečný. Pouze pro profesionální použití.

Rezavá lopatka od malty napůl ponořená na 8 hodin do ředěného čističe ALUNEW.
 
Historická kovaná skoba před renovací Historická kovaná skoba po renovaci
 
Archeologický nález před renovací Archeologický nález po renovaci
 
Ocelová podložka nalezená v zemi před restaurováním v čističi ALUNEW. Ocelová podložka nalezená v zemi po restaurování v čističi ALUNEW.
Odpařující se kluzivo pro hoblovky KLUZIVO II

Kluzivo II umožňuje hladký posuv dřeva na hoblovacím stole. Vytváří tenký film, který pryskyřici rozpouští a zároveň zabraňuje ulpívání další pryskyřice. Případné stopy kluziva se z povrchu dřeva během několika hodin odpaří a nemohou tak rušit následující povrchovou úpravu nebo lepení dřeva. Postup: Nastříkejte/rozetřete Kluzivo II na hoblovací stůl. Nástřik časem obnovte. Pouze pro profesionální použití.

Koncentrovaná separační kapalina pro PVAc lepidla

Při lepení PVAc lepidly se mohou přetoky lepidla přilepit na nástroje, membránu nebo stůl. Při použití naší koncentrované separační kapaliny se tak nestane. Naše koncentrovaná separační kapalina se ředí vodou obvykle 1+4, PVAc lepidlo separuje a zároveň lepidlo čistí. Nemá vliv na následnou povrchovou úpravu dřeva.

Čistič vytvrzených polyuretanových lepidel PUR EKO

Rozrušuje vytvrzená PUR lepidla, nevytvrzená lepidla odmývá. Čištěný díl ponořte do čističe, nechte působit 20-60 minut (podle síly nánosu lepidla). Rozrušené lepidlo seškrábněte. Není klasifikován jako nebezpečný a proto nemá výstražné symboly. Pouze pro profesionální použití. Tento produkt se teprve testuje v provozu.

Čistič válců vyvolávacích automatů ROLL

ROLL umí vyčistit zatvrdlé nerozpustné povlaky z gumových válců oplachové sekce vyvolávacích automatů, což běžné kyselé čističe neumí. POSTUP: Válec se ponoří do čističe. Po asi hodině působení se rozrušené nečistoty rozmyjí kartáčem nebo dřecí PAD houbou na nádobí a umyjí se vodou. Lze použít opakovaně.