Výroba chytré chemie
Vzdělání - výzkum - inovace

Poola

Zakázková výroba

Čistič vytvrzených polyuretanových lepidel PUR CLEANER FAST

Rychle rozrušuje vytvrzená PUR lepidla, nevytvrzená lepidla odmývá. Čištěný kovový díl ponořte do čističe, nechte působit asi 5-30 minut (podle síly nánosu lepidla). Rozrušené lepidlo seškrábněte. PUR CLEANER FAST lze použít opakovaně, ale vzdušná vlhkost postupně snižuje účinnost čističe. Může narušovat některé plasty, nátěry a těsnění - nutno vyzkoušet. Při potřísnění omýt vodou. Pouze pro profesionální použití.

Vyvolávací guma pro bezprocesní ofsetové desky GK 1

Vyvolávací guma GK 1 vyvolává a zároveň konzervuje bezprocesní ofsetové desky v jedné lázni. Chrání desky před tiskem i při archivaci. Používá se ředěná vodou 1 + 1. Není klasifikována jako nebezpečná. Při potřísnění omýt vodou. Biologicky snadno rozložitelná v běžné čistírně odpadních vod. Chraňte před mrazem. Pouze pro profesionální použití.

Odstraňovač PVC fólií PVC-STRIP

Reklamní fólie na autech časem sluncem degradují a nedají se sloupnout, protože se lámou. Vyvinuli jsme čistič, který fólii nabobtná a zkrabatí. Potom se fólie seškrábne plastovou škrabkou. Nepoškozuje kovy, sklo, PE a kvalitní autolaky. Poškozuje některé plasty, potisky, nátěry a lepidla. Odolnost povrchů předem vyzkoušejte a dodržujte technologické pokyny v technickém listu. Pouze pro profesionální použití.

Ukázka zkrabatělé PVC fólie na autolaku po nasáknutí kapalinou PVC-STRIP.

Koncentrovaný čistič topných okruhů s hliníkovými prvky ALUNEW

ALUNEW byl původně vyvinut pro čištění topných okruhů. Výborně ale funguje i pro odrezení železných předmětů při renovacích nebo při restaurování. ALUNEW umí vyčistit i mnohé historické mince, zkorodovaný hliník nebo třeba hliníkovou lopatu od ztvrdlého betonu – viz foto.

Topné okruhy se obvykle čistí kyselými čističi. Moderní kotle mají hliníkové výměníky. Hliník je ale kyselými čističi korodován a proto nejdou kyselé čističe použít. ALUNEW je pH neutrální, okruhy vyčistí od rzi i vodního kamene a nepoškodí hliník. Postup: Do topného okruhu se přidá 2,5 - 5% čističe ALUNEW a nechá se zde 6 – 24 hodin za provozu působit. Potom se okruh vypustí, vypláchne a naplní se novou náplní. Rozpouštěním vodního kamene a rzi hodnota pH pomalu stoupá a kapacita čističe se postupně vyčerpává. U velmi zanesených nebo zkorodovaných systémů může být nutné použít 10% roztok ALUNEW nebo čištění opakovat.

Pro odrezení železných předmětů při renovacích nebo při restaurování se používá koncentrace ALUNEW 5 – 10%. Předměty se do roztoku ALUNEW ponoří. Slabá vrstva koroze se rozpustí asi za 1 hodinu, silnější vrstvy za 6 – 12 hodin. Rzí prolezlé archeologické nálezy potřebují dobu působení až 3 dny. Pro hliníkové předměty a mince se obvykle používá doba působení 6 – 24 hodin. Po odrezení je vhodné předměty umýt vodou a kartáčem, vysušit a vyleštit.

ALUNEW není klasifikován jako nebezpečný. Pouze pro profesionální použití.

Hliníková lopata vyčištěná od ztvrdlého betonu
 
Historická kovaná skoba před renovací Historická kovaná skoba po renovaci
 
Archeologický nález před renovací Archeologický nález po renovaci
 
Ocelová podložka nalezená v zemi před restaurováním v čističi ALUNEW. Ocelová podložka nalezená v zemi po restaurování v čističi ALUNEW.