Vývojky CtP

Vývojka pro termální CtP desky

Tato vývojka vyvolává CtP termální desky různých výrobců, například Kodak. Regeneruje se buď opět vývojkou nebo regenerátorem.

Regenerátor pro CtP termální vývojku ofsetových desek

Náš CtP regenerátor je určen pro naši pružnou CtP vývojku. Výrazně prodlužuje životnost lázně, šetří náklady na vyvolávání, snižuje objem odpadů = šetří další náklady na jejich likvidaci. Používání regenerátoru umožňuje udržet původní sílu vývojky a dosahovat konstantních poměrů ve vyvolávacím automatu. Na druhé straně je třeba dbát, aby se regenerátoru nedávkovalo příliš, protože zesílenou vývojkou by se desky mohly poškodit. Správná dávka CtP regenerátoru se určí podle vodivosti lázně.

Koncentrovaná vývojka pro negativní CtP ofsetové desky AMI KONC

Vývojka AMI KONC je určena pro CtP termální negativní ofsetové desky typu Amigo. AMI KONC se ředí pro vyvolávání vodovodní vodou 1+9 až 1+19, pro regeneraci 1+8 až 1+15, regenerační dávka 30-50 ml/m2. Používáním koncentrátu se výrazně šetří náklady. Pouze pro profesionální použití.

Vyvolávací guma pro bezprocesní ofsetové desky GK 1

Vyvolávací guma GK 1 vyvolává a zároveň konzervuje bezprocesní ofsetové desky v jedné lázni. Chrání desky před tiskem i při archivaci. Používá se ředěná vodou 1 + 1. Není klasifikována jako nebezpečná. Při potřísnění omýt vodou. Biologicky snadno rozložitelná v běžné čistírně odpadních vod. Chraňte před mrazem. Pouze pro profesionální použití.